Gisteren (woensdag) was de derde dag van het veldwerk. Het weer was relatief goed. Nu en dan lekker zonnig, weinig regen: we zagen de hoosbuien net langs ons heen trekken.

IMG-20140820-WA0000

Vandaag zijn we voor het eerst begonnen met de elektrische weerstandsmeting, zoals op de foto hierboven te zien is. Dit apparaat stuurt een elektrische stroom door de bodem en meet de mate van geleiding. Sporen e.d. beïnvloeden de geleiding en zijn om die reden mogelijk te zien in het beeld dat naar voren komt. We gaan de komende dagen op een aantal plaatsen een strook meten. Vervolgens krijgen we hier een beeld uit, en dit gaan we volgende week met proefsleuven controleren: gaan we de sporen in de sleuven ook zien in de weerstandmetingen?

Ook hebben we vandaag een boorraai gezet over het gehele terrein van noord tot zuid. Dit zijn de lijnen waarop de boringen zullen plaatsvinden. In het noorden is de bodem nog goed intact. We zien de kenmerkende zwarte laag terug (het bronstijd leefoppervlak) met daarboven een veenlaagje. Deze veenlaag is het resultaat van de verdrinking van het landschap tegen het einde van de bronstijd.
Naar het zuiden toe raken we de ‘zwarte laag’ kwijt. De mate van verstoring komt alleen niet overeen met het bestemmingsplan dat we hebben van de ruilverkaveling: zijn ze hier van het plan afgeweken? Is dit op andere plaatsen ook gebeurd? Hoe betrouwbaar is dit plan dan voor archeologen?

IMG-20140820-WA0001

Ten slotte hebben we vandaag nog een aantal 1x1m putjes gegraven in het noorden. Dit hebben we gedaan om het beeld van de boringen te controleren. In een profiel van een meter zie je namelijk net iets meer. Zo kunnen we ook gelijk zien of er in de ploeglaag toch nog vondsten zitten. Bij het surveyen hebben we niks gevonden: hebben we iets gemist? Nee, de bouwvoor in de putjes is ook leeg. De verklaring is simpel: de archeologie is in het noorden niet aangeploegd! In de putjes hebben we al twee bronstijd greppels en ploegsporen! Deze zijn te zien in de 1x1m put op de foto hierboven.