Afgelopen vrijdag was alweer de laatste veldwerkdag. In verschillende werkputten moesten nog sporen worden gecoupeerd en worden doorgespit op vondstmateriaal.

3 late bronstijdgreppel

Op de scan van de weerstandsmetingen was in de noordoosthoek van het terrein een brede greppel te zien. Eerder deze week is hier overheen een werkput aangelegd en in de werkput werd een bijna 4 m brede greppel aangetroffen. Vandaag is het spoor gecoupeerd en wat bleek? Het brede spoor bleek te bestaan uit drie afzonderlijke bronstijdgreppels, die dicht op elkaar waren gegraven. De greppels waren nog tot op een diepte van bijna 70 cm onder het sporenvlak uitgegraven! In de bronstijd kunnen deze greppels wel meer dan een meter diep zijn geweest. Aan de hand van oversnijdingen kunnen we in ieder geval vaststellen dat de middelste greppel de oudste is. Het toont maar weer eens dat bronstijdgreppels lange tijd werden onderhouden en vaak meerdere fasen kennen. Een dergelijk diep greppelsysteem heeft mogelijk geleid tot inklinking van de bodem. We gaan nog uitzoeken of we dit aan de hand van oude (en nieuwe) hoogtekaarten kunnen vaststellen.

1 diepe greppels

Ook in andere werkputten werden enkele zeer diepe greppels gecoupeerd. De greppel in het zuiden van het terrein, waar tijdens de boring en in het meterputje veel vondsten werden gevonden, is voor een deel uitgeschaafd. Hierbij werden wederom veel vondsten geborgen, vooral aardewerk en botmateriaal. Het aardewerk behoort onmiskenbaar tot de zogenaamde Hoogkarspel-jong groep. Deze aardewerkstijl groep dateert in de late bronstijd, ergens tussen 1000 en 800 voor Christus. Hierdoor kunnen de greppels waaruit dit materiaal afkomstig is ook in deze periode worden geplaatst. Een bijzondere periode, waarvan we maar weinig sporen tegenkomen in West-Friesland. Door vernatting van het klimaat in de late bronstijd zagen de bronstijdboeren zich genoodzaakt brede (afwaterings)greppels te graven. Of deze greppels opgehoogde gronden (terpjes) hebben omgeven staat nog ter discussie. Vast staat in ieder geval dat de huiserven er in deze periode een stuk anders uitzagen dan in de midden-bronstijd. Boerderijen uit de late bronstijd ontbreken tot op heden. Tegen 800 v. Chr. is het te nat geworden in West-Friesland en vertrekken de bewoners uit het gebied. De bronstijdboeren van Oosterdijk vormen hierop geen uitzondering. Alleen rond Medemblik en Opperdoes kan in de daaropvolgende periode (IJzertijd) nog worden gewoond.

2 diepe greppel

Het veldwerk is voorbij, maar de archeologen zijn nog lang niet klaar! Nu volgt een periode van uitwerking, waarbij alle verzamelde gegevens worden onderzocht. Vondsten worden schoongemaakt, gewogen en in de database gezet. Specialisten kijken naar de verschillende materiaalcategorie├źn. De sporen en structuren worden uitgewerkt en er worden kaarten en puttenoverzichten gemaakt. Uiteindelijk worden de onderzoeksresultaten in een rapport gepubliceerd. Dit rapport zal ook op dit blog worden gepubliceerd.

We blijven jullie via het blog op de hoogte houden van de (tussentijdse) resultaten. Hou ons dus in de gaten!

groep