Bronstijd West-Friesland

Lees hier hoe West-Friesland 3000 jaar geleden was

Category: Nieuws (page 1 of 3)

Westfries bronsdepot onthuld!

Op 21 januari deden archeologen op de opgraving ‘N23-Markerwaardweg’ bij Hoogkarspel een spectaculaire vondst. In een sloot uit de late bronstijd (ca. 800 voor Chr.) vonden zij een grote hoeveelheid bronzen voorwerpen en een vuurstenen sikkel. Onder de bronzen objecten bevinden zich drie forse mantelspelden (zogenaamde bril-fibulae), twee armbanden, een kledingnaald, twee mysterieuze plaatjes en talloze ringetjes.

Brons_totaal

De bronzen objecten en vuurstenen sikkel van de N23 (foto: Archol BV).

Maandenlang zijn medewerkers van het restauratieatelier Restaura bezig geweest met het reinigen, restaureren en conserveren van de objecten. En het resultaat mag er zijn! Afgelopen donderdag werd de vondst op de Universiteit Leiden openbaar gemaakt tijdens de opening van de Nationale Archeologiedagen. De komende week (16-25 oktober) is de vondst te bewonderen in het Huis van Hilde in Castricum. Op de website van het Huis van Hilde is ook een brochure over de vondst te downloaden en is een film te bekijken. Een aanrader!

De vondst geeft een goed beeld van de uitwisselingsnetwerken waar Westfriese gemeenschappen deel van uitmaakten. De mantelspelden komen vermoedelijk uit Scandinavië, net als de sikkel. De armbanden lijken daarentegen een meer lokale of zuidelijke herkomst te hebben. Het assemblage heeft dus een ‘exotische’ uitstraling. Na de tentoonstelling zullen de archeologen in samenwerking met medewerkers van het project ‘Farmers of the Coast’ en het onlangs gestarte project ‘Economies of Destruction‘ van de Universiteit Leiden de objecten en context nader bestuderen, want veel moet nog worden uitgezocht!

De ontdekking in de media: NRC, NOS, RTV Noord-Holland en Radio 5 (op ca. 46 min).

Grafheuvel met bijzettingen ontdekt tijdens N23 onderzoek!

De N23-opgravingen zijn nu bijna afgerond, maar nog steeds worden er spectaculaire ontdekkingen gedaan. Afgelopen weken werd in Westwoud een kleine opgraving uitgevoerd midden in een middeleeuws bewoningslint. Onder een recent gesloopte boerderij kwam een groot deel van een grafheuvel uit de midden-bronstijd tevoorschijn. Bijzonder was dat een deel van het heuvellichaam nog intact was. Er werden maar liefst drie skeletten in de grafheuvel aangetroffen. Ook vonden de archeologen in de ringsloot van de grafheuvel een gave bronzen beitel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERALees meer over deze mooie ontdekkingen op de website van de provincie Noord-Holland.

Vandaag verscheen onderstaand krantenartikel over de vondsten in het Noord-Hollands Dagblad.

Unnamed_CCI_EPS

Nieuw skelet gevonden tijdens N23 opgravingen

Tijdens de opgraving die in het kader van de aanleg van de N23-Westfrisiaweg worden uitgevoerd, is een tweede skelet gevonden! Archeologen vonden in een kuil het skelet van een jonge man op de vindplaats ‘N23-Markerwaardweg’. Bijzonder is dat de overledene op zijn buik in de kuil is gelegd, hoogst uitzonderlijk! Nader onderzoek zal meer duidelijkheid moeten verschaffen over de omstandigheden waarop deze persoon aan zijn eind kwam.

De provincie Noord-Holland publiceerde onlangs op haar website wat meer informatie over de vondst.

Gaaf inhumatiegraf opgegraven tijdens N23-onderzoek

Deze week werd tijdens één van de N23-opgravingen in Westwoud een randstructuur van een grafmonument gevonden. Een centrale begraving ontbrak, deze is waarschijnlijk in latere tijden verdwenen door landbewerking. Gelukkig was een bijzetting aan de rand van het monument nog bewaard gebleven. In een smalle grafkuil werd het uitzonderlijk gave skelet van een jonge vrouw gevonden! De vrouw – door de opgravers ‘Drechtje’ gedoopt – is op haar rug begraven, de handen gevouwen hoog op de borst.

Later meer over deze vondst!

Afgelopen zaterdag verscheen er een stuk in het Noord-Hollands Dagblad over Drechtje:

drechtje

Vierkante omgreppeling uit bronstijd ontdekt bij N23-opgravingen

De N23-opgravingen zijn nog steeds in volle gang en elke week worden er weer nieuwe interessante ontdekkingen gedaan. Zo ook afgelopen week, ten oosten van de Houterweg in Hoogkarspel. De archeologen doen hier al enkele weken onderzoek op een nederzettingsterrein uit de midden-bronstijd (ca. 1500-1100 voor Christus). De meeste bronstijdsporen bevinden zich op een hoge zandrug die min of meer noord-zuid is georiënteerd. Deze rug is nog steeds in de huidige akkers te zien en ook op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) springt de rug eruit.

ahn_houterweg

De smalle hoge zandrug ten oosten van de Houterweg is op het AHN goed te zien (bron: www.arcgis.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar het westen toe, vlak voor de Houterweg, neemt de spoordichtheid af. En juist daar troffen de archeologen een mysterieuze structuur aan. De structuur beslaat ongeveer 15 m in het vierkant en bestaat uit twee omgreppelingen. Er werd eerst aan een grafstructuur gedacht, daarvan zijn er vele bekend in West-Friesland.  Maar vrijwel alle grafstructuren zijn rond. Er zijn wel enkele vierkante structuren bekend, maar daar is nog weinig veldonderzoek naar gedaan. Enkele fraaie voorbeelden zijn middels luchtfoto’s waargenomen, zoals in Broekerhaven, ten zuidoosten van Enkhuizen.

Metz-vierkant_small

Enkhuizen-Broekerhaven. Greppelstructuren uit de bronstijd die na de ruilverkaveling zijn waargenomen (bron: W. Metz).

Hebben we hier nu te maken met een grafmonument? Het is nu nog even gissen. Na analyse van het vondstmateriaal en monsters uit de greppelvullingen zal waarschijnlijk meer duidelijk worden.

Er zijn weinig bronstijdsporen aangetroffen rondom de structuur, we kunnen er dus van uitgaan dat we hier buiten de bewoningskernen zitten. De aanwezigheid van de structuur in dit ‘buitengebied’ laat maar weer eens zien dat hier in de bronstijd veel interessante handelingen plaats hebben gevonden waar we als archeoloog nog maar weinig grip op hebben. Dit keer is het een toevalsvondst, maar het moet een aansporing zijn om ook de meer lege terreinen tussen de nederzettingen te onderzoeken.

Lees hieronder het krantenartikel over de greppelstructuur, dat deze week verscheen in het Noord-Hollands Dagblad.

Unnamed_CCI_EPS

Verrassing onder stolp

Afgelopen donderdag stond er een artikel in het Noordhollands dagblad over een prachtige bronstijd vondst onder een stolp. Heb je het gemist? Klik hier om het artikel te lezen.

Bronstijd West-Friesland op Facebook

Bronstijd West-Friesland heeft nu ook een Facebook pagina. Hier vind je al het kleine nieuws over de bronstijd van West-Friesland (en daarbuiten). Klik hier, like ons en mis niets!

Publieksdag opgraving Westfrisiaweg

Afgelopen zaterdag verscheen er een stukje in de krant over de opgraving die momenteel plaatsvindt langs de Westfrisiaweg. Mocht je het gemist hebben, dan kun je het hier nalezen. Wil je de opgraving met eigen ogen zien, kom dan aanstaande zaterdag naar de open dag!

 

Menselijke schedel gevonden!

Momenteel wordt er door onze collega’s van ADC ArcheoProjecten en Archol hard gegraven bij Westwoud, in het N23 tracé. Ook hier zit het weer bomvol met sporen uit de bronstijd. Een bijzondere vondst is een complete schedel uit een kuil. De rest van het lichaam ontbreekt… RTV NH is een kijkje gaan nemen. Zie hier het interview met Sebastiaan Knippenberg (Archol). Zaterdag 29 november organiseert provincie Noord-Holland een open dag.

archeologie prehistorie bronstijd west-friesland archeologie prehistorie bronstijd west-friesland

We vonden ook nog wat filmpjes uit de oude doos. Een aantal jaren geleden was er een grote bronstijd opgraving bij de woonwijk Kadijken in Enkhuizen. Ook daar is RTV NH een kijkje gaan nemen. En ook de Wereldomroep kwam langs:

archeologie prehistorie bronstijd west-friesland archeologie prehistorie bronstijd west-friesland

Deel je vondsten met ons!

Tijdens de Dag van de West-Friese Archeologie zijn een aantal mensen naar ons toe gekomen met mooie vondsten en de vraag of we daar iets meer over konden vertellen. Deze vondsten kwamen meestal van akkers, slootkanten en de oever van het IJsselmeer. Wij vinden het altijd ontzettend interessant om dit soort vondsten te zien, want het geeft ons de kans om een leuk verhaal te vertellen en tegelijkertijd weten we weer wat beter waar er allemaal prehistorische resten in de bodem zitten. Dus mocht je iets leuks vinden dat weleens prehistorisch zou kunnen zijn en je wilt er meer over weten, maak dan een fotootje en stuur het naar ons op! contact@bronstijdwestfriesland.nl

p.s. Je hoeft niet bang te zijn dat je de vondsten af moet staan of dat we komen graven op de plek waar ze gevonden zijn. We zijn al tevreden als we weten waar de vondsten vandaan komen en dat iemand ze zorgvuldig bewaart. bronstijd west-friesland prehistorie archeologie

bronstijd west-friesland prehistorie archeologie bronstijd west-friesland prehistorie archeologie

Prachtige pijlpunten en werktuigen uit de late steentijd en vroege bronstijd. Gevonden door Els Winters (Medemblik) aan de oever van het IJsselmeer.

Prachtige pijlpunten en werktuigen uit de late steentijd en vroege bronstijd. Gevonden door Els Winters (Medemblik) aan de oever van het IJsselmeer.

Older posts
www.scriptsell.net