De opgravingen die in het kader van de N23 Westfrisiaweg worden uitgevoerd geven steeds meer geheimen prijs. Onlangs nog werd een groot deel van een houten peddel gevonden, onderin een diepe kuil. Deze diepe bronstijd kuilen zijn ware schatkamers, door het grondwater blijven organische resten onderin de kuilen uitstekend bewaard. De verschillende houten vondsten die de archeologen uit deze kuilen hebben verzameld geven ons veel informatie over het dagelijks leven van de bronstijdboeren van West-Friesland. Naast boeren waren het ook vissers; er zijn in de loop der jaren duizenden vissenbotjes teruggevonden. De peddel is het eerste tastbare bewijs dat men in de bronstijd de geulen en plassen in West-Friesland per bootje of kano bedwong. We wisten wel dat men veel vaarde, maar voor west-Friesland is het vooralsnog lastig om te bepalen waar de watervoerende geulen in de bronstijd liggen. In Denemarken en Engeland zijn vele boten uit de bronstijd opgegraven. Die archeologische opgravingen concentreerden zich in natte venige gebieden of oude geulen. Momenteel graven we in West-Friesland vooral ‘het droge’ op. Plekken waar men woonde en akkerde. Wie weet wat we tegen gaan komen als we in de lage natte delen gaan graven!

Interessant is de vraag hoe de peddel in de kuil terecht is gekomen. Was er in de nabijheid van de nederzetting een watervoerende geul en gaan we die nog tegen komen? Is de steel van de peddel gebroken en is deze daarom in een waterput gegooid, als afval? Of is er meer aan de hand? Op de peddel werd ook een schedel van een rund gevonden, toeval of een bijzondere depositie? Genoeg vragen om de archeologen de komende tijd mee bezig te houden. Ondertussen gaan de opgravingen door en zullen er vast nog veel spectaculaire ontdekkingen gedaan worden die ons meer leren over het leven in de Westfriese bronstijd. Het is overigens nog de vraag of het om een peddel gaat of om een roeiriem. Het forse blad lijkt erg groot en zwaar om te peddelen. Als het een roeiriem is, zou dat spectaculair nieuws zijn want roeiriemen behoren tot grote vaartuigen. In Engeland zijn er hiervan enkele opgegraven, een van de fraaiste voorbeelden is de zogenaamde Dover-boat. Een nader onderzoek naar de functie van de peddel of roeiriem zal nog plaats vinden, waarbij verschillende specialisten uit binnen- en buitenland zullen worden geraadpleegd.

Lees hier nog een artikel over de peddel.