Bronstijd West-Friesland

Lees hier hoe West-Friesland 3000 jaar geleden was

Mysterieuze ronde aardewerk schijven

Deze maand zijn in het Huis van Hilde in Castricum enkele mysterieuze vondsten van de N23 opgravingen tentoongesteld. De vondsten maken onderdeel uit van de tentoonstelling ‘vondst van de maand’.

Het gaat om ronde schijven van aardewerk, met een centrale doorboring. De schijven zijn vaker in West-Friesland gevonden en worden uitsluitend in greppels uit de late bronstijd (1100-800 voor Christus) gevonden. Maar waarvoor hebben ze gediend? De archeologen weten het niet… Het Huis van Hilde nodigt bezoekers uit mee te denken over de functie van de schijven en looft een prijsvraag uit.

In de late bronstijd treden er enkele belangrijke veranderingen op in West-Friesland. Door een stijging van het grondwater ‘verdrinkt’ het gebied geleidelijk. Tegen het einde van de late bronstijd is vrijwel het gehele gebied verlaten. We zien in deze periode ook een duidelijke verandering optreden in het nederzettingspatroon. De nederzettingsterreinen uit de voorgaande periode (midden-bronstijd, ca. 1500-1100 voor Christus) kenmerken zich door vele boerderijen, greppels, kleine ronde opslagstructuren en kuilen. Enorme delen van oostelijk West-Friesland lijken in deze periode bewoond te zijn. De bewoningssporen uit de late bronstijd bestaan vooralsnog alleen uit greppels, die op een relatief beperkt terrein zijn gegraven. Het ziet er naar uit dat alleen de hoogste delen van het Westfriese land nog bewoonbaar en exploiteerbaar waren. Boerderijen of andere structuren zijn nog niet gevonden. De late bronstijdgreppels zijn voor archeologen ware schatkamers. Ze zitten vaak vol met vondsten, met name aardewerk en botmateriaal. Ook vinden we tussen dit materiaal enkele mysterieuze objecten van aardewerk, waaronder de ronde schijven.

Kom de vondsten zelf bekijken in het Huis van Hilde!

3 Comments

 1. Jan van der Glas

  26/02/2015 at 9:40 am

  Zijn dit geen gewichten voor een weefgetouw?

 2. Noor de lang

  26/02/2015 at 9:59 am

  misschien iets met netverzwaring of iets dergelijks, of grote weefgewichten, ik ga eens struinen in mijn oude boeken over archeologie, interssant.

 3. P. Wagenaar

  26/03/2015 at 1:10 pm

  Ik sluit mij graag aan bij eerder genoemde reacties. Gewichten voor een weefgetouw. In mijn prive collectie heb ik er 12 stuks zitten. Exact gelijk aan elkaar.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

www.scriptsell.net