De ontwikkeling van de N23 Westfrisiaweg is in volle gang. Ook archeologen zij hier nauw bij betrokken, waaronder onze eigen Wouter Roessingh. Lees hier een interview met Wouter en ontdek hoe de N23 ons verbindt met de prehistorie van Westfriesland.

bronstijd west-friesland prehistorie archeologiebronstijd west-friesland prehistorie archeologie

Archeologische site met verkavelingspatroon

Wouter hard aan het werk tijdens een opgraving langs de Westfrisiaweg