Bronstijd West-Friesland

Lees hier hoe West-Friesland 3000 jaar geleden was

Veldwerk Rikkert 2015 afgerond

Het veldwerk aan de Rikkert is alweer afgerond. De afgelopen twee weken hebben we diverse veldmethodieken toegepast om een beeld te krijgen van de aanwezigheid en spreiding van bronstijdresten in de ondergrond.  In de eerste week hebben we in de zinderende hitte boringen gezet en enkele proefputten gegraven. In de kleine putten vonden we al snel prachtige ploegsporen uit de bronstijd en zelfs enkele bronstijdsloten.

Afgelopen week moesten nog een aantal proefputten worden gegraven en stond het weerstandsmeting- en geomagnetisch onderzoek in de planning. De week begon met minder fraai weer; slagregens en de altijd aanwezige Westfriese wind zorgde voor barre omstandigheden in het veld. Al dat water zorgde er wel voor dat we  onze putten makkelijker uit konden graven! Bovendien zijn de resultaten van weerstandsmetingen vaak beter in een vochtige ondergrond.

137

Corry Bakels en Yvonne van Amerongen van het onderzoeksproject brachten op de meest gure dag een bezoek aan de opgraving.

Door alle boringen hebben we nu een aardig beeld van de bodemopbouw in het gebied. Met name op locaties met in de boring de veenlaag of zwarte laag, is de bodemopbouw nog helemaal intact en is de kans op het aantreffen van bronstijdsporen zeer groot. Op deze plekken hebben we proefputten (1 x 1 m) gegraven om een indruk te krijgen van de omvang van het akkercomplex uit de bronstijd. In diverse putten troffen we fraaie ploegsporen aan. We hebben ook mogelijk een grens van de akker bereikt met een intacte bodemopbouw zonder ploegsporen.

IMG_5162_small

Op een diep niveau steken de smalle donkere ploegvoren scherp af tegen de lichte ondergrond. De richting van de ploegsporen kunnen we per put met elkaar vergelijken en daardoor krijgen we een beeld van de fasering van de akkers.

Het onderzoek met de weerstandsmeter van vorig jaar liet al duidelijk een aantal bronstijdsloten zien op het terrein. Op enkele ‘verdachte’ plekken hebben we deze week ter controle een proefput of sleuf gegraven. De resultaten waren wisselend. In de ene put troffen we inderdaad een brede bronstijdsloot aan (zie afbeelding onder), in de andere put vonden we alleen ploegsporen. Interessant is de vraag in welke mate de grond in de sloten (textuur, humusgehalte e.d.) het beeld van de weerstandsmetingen bepaalt. we hebben daarom uit enkele sloten grondmonsters genomen om dit uit te zoeken.

sleuf

Student Luuk Rietveld is bezig met een proefput over een ‘verdachte’ locatie die op de weerstandsmeting van vorig jaar te zien was. In de smalle put is rechts duidelijk een donker spoor te zien, een bronstijdsloot (bingo dus!). Achterin de put konden ook enkele ploegsporen worden gedocumenteerd.

Aan het eind van de week kwam Wouter Verschoof langs met zijn weerstandsmeter. Ook het geomagnetisch onderzoek door enkele collega’s uit Frankfurt is eind vorige week uitgevoerd. We zijn enorm benieuwd naar de resultaten van alle metingen!

weerstandgeomagneto

Geomagnetisch onderzoek (links) en weerstandsonderzoek (rechts) aan de Rikkert.

In het Noord-Hollands Dagblad van vrijdag 21 augustus stond nog een artikel over ons onderzoek:

rikkert_krant_21-08-2015

1 Comment

  1. Nico Bregman

    27/08/2015 at 8:26 am

    Door familieomstandigheden lukte het me pas op de laatste dag van het onderzoek om een bezoekje te brengen, waar ik door Patrick en Luuk werd bijgepraat. Ook was men nog bezig met het geomagnetisch onderzoek. Nu maar afwachten wat de vergelijking van de verschillende meetresultaten oplevert.
    Ik blijf benieuwd, ook naar het resultaat uit de vele monsters die zijn genomen.
    Nico Bregman

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

www.scriptsell.net