Deze week zijn we weer begonnen met veldwerk in onze ‘proeftuin’ aan de Rikkert in Enkhuizen. Doel van het veldonderzoek is het toetsen van verschillende technieken om de aanwezigheid en uitgestrektheid van het in de bronstijd gecultiveerde landschap te bepalen. Dit jaar is het veldonderzoek wat kleinschaliger dan voorgaande campagnes, er komt zelfs geen kraan aan te pas! De afgelopen twee zomers heeft Wouter Verschoof van RAAP BV enkele stukken met de weerstandsmeter onderzocht. Op de beelden waren bronstijdsloten te zien en een aantal ‘verdachte plekken’. Op enkele van deze plekken gaan we nu proefputjes graven om te kijken wat er in de ondergrond zit. Op andere delen van het perceel hebben we in voorgaande jaren een prachtige ontdekking gedaan; ploegsporen uit de bronstijd die duiden op akkers. De conservering van de ploegkrassen en de akkerlaag is zeer bijzonder voor de regio. Om een indicatie te krijgen van de omvang van deze akkers zullen we een aantal proefputten in raaien graven.

Volgende week komen enkele Duitse collega’s langs om een flink deel van ons onderzoeksgebied (bijna 10 ha) geomagnetisch te onderzoeken. Het is de bedoeling om straks de resultaten uit onze putten en van de weerstandmetingen met de geomagnetische metingen te vergelijken.

Vandaag hebben we de eerste putten bijna op diepte gebracht. We zijn benieuwd of we weer ploegkrassen zullen vinden!

P1300668

Voorbeeld van ploegsporen in het sporenvlak (campagne 2014).