Wilko van Zijverden

wilkoWilko heeft fysische geografie gestudeerd in Utrecht en prehistorische archeologie in Leiden. De laatste 15 jaar is hij als senior fysisch geograaf gewerkt bij een archeologisch bedrijf. Gedurende deze tijd is hij betrokken geweest bij veel opgravingen, met name in rivierlandschappen en kustgebieden. Sinds 2008 geeft hij les aan de Hbo Archeologie van Saxion Hogeschool.

Binnen het West-Friese bronstijd project houdt Wilko zich bezig met het landschap. Iedereen die in West-Friesland een keer gegraven of geploegd heeft weet dat de bodem veel afwisseling kent: zand gaat over in klei en weer terug in zand. In wat voor landschap werd deze ondergrond gevorm? Met dit soort vragen houdt Wilko zich bezig. Op verschillende schalen probeert hij een reconstructie te maken van het West-friese landschap 3000 jaar geleden.

 

Wouter Roessingh

wouterWouter heeft Archeologie en Prehistorie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De afgelopen 8 jaar heeft hij op veel opgravingen gewerkt van het archeologisch bedrijf ADC ArcheoProjecten. In 2006 groef hij voor het eerst op in West-Friesland, bij de nieuwe woonwijk Kadijken in Enkhuizen. Hier is zijn passie voor de West-Friese bronstijd ontstaan. Onder zijn leiding hebben in Kadijken twee grote opgravingen plaatsgevonden.

Binnen het West-Friese bronstijd project zal Wouter gaan onderzoeken hoe mensen in de bronstijd woonden en het landschap inrichtten. Bronstijd West-Friesland was een bijzondere plek, omdat in die tijd bijna nergens anders in Europa het land volledig in cultuur was gebracht. Het is daarom belangrijk om te weten hoe men dit precies deed in West-Friesland. Hoe zagen bijvoorbeeld de huizen eruit, hoe lang woonden ze erin en hoeveel huizen telde een dorp (kunnen we eigenlijk wel spreken over een dorp) en waar lagen de akkers en hoe lang waren deze in gebruik?

 

Yvonne van Amerongen

YvonneYvonne heeft biologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Na haar afstuderen, heeft ze als vrijwilliger gewerkt bij een archeologische opgraving in haar woonplaats. Hier ontstond een passie voor archeologie. Ze heeft daarom Europese prehistorie en paleobotanie gestudeerd in Leiden.

Voor het West-Friese bronstijd project zal Yvonne proberen te achterhalen hoe de mensen vroeger in Westfriesland aan hun eten kwamen. Al 3000 jaar geleden waren de bewoners van West-Friesland harde werkers die probeerden het meeste uit hun land te halen. Maar hoe deden ze dat? Hoe groot waren de akkers en hoe werden ze geploegd? En wat voor vee hadden ze, hoe groot waren de kuddes koeien en waar kwamen de fokstieren vandaan,? Dit soort vragen zal Yvonne proberen te beantwoorden.

 

Patrick Valentijn

patrickPatrick heeft aan de Universiteit van Leiden Europese prehistorie gestudeerd. Hij heeft als onderzoeksassistent gewerkt van het Leidse “Ancestral Mound” project, dat de betekenis van grafheuvels uit de late steentijd en bronstijd probeert te achterhalen. Zijn interesse gaat voornamelijk uit naar culturele uitwisseling en veranderingen door de tijd heen.

Binnen het Westfriese bronstijd project zal Patrick kijken naar de contacten die de West-Friezen hadden met mensen uit omliggende gebieden. Al in de bronstijd waren de West-Friezen een volkje met eigen gebruiken, anders dan de rest van het land. Toch was er contact met andere gebieden om aan spullen te komen die lokaal niet voorhanden waren. Patrick probeert te achterhalen met welke gebieden er contact was? Via welke routes konden deze gebieden bereikt worden (Nederland zag er toen heel anders uit)? En hadden de Westfriezen toen al een gevoel van eigen identiteit?

 

Harry Fokkens

harryHarry heeft menselijke geografie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (kandidaats, 1976) en Prehistorische Archeologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen (doctoraal, 1980). In Groningen heeft hij promotieonderzoek gedaan naar de nederzettingshistorie van het Fries-Drents plateau tussen 4400 v.Chr. en 500 n.Chr. (lees hier).

Sinds 1982 werkt Harry aan de Universtiteit van Leiden en daar volgde hij in 2005 Leendert Louwe Kooijmans op als professor in de Europese Prehistorie. De afgelopen 30 jaar is zijn onderzoek vooral gericht geweest op nederzettingen uit de bronstijd (2000-800 v.Chr.) en ijzertijd (800-0 v.Chr.). Vooral de bekende, grote opgraving in de omgeving van het Brabantse Oss zijn hierin erg belangrijk geweest.

Met de aanvang van het West-Friese Bronstijd project wordt de aandacht van de Leidse archeologen dus (gedeeltelijk) verlegd naar een ander deel van Nederland: West-Friesland zal de komende jaar de focus van het onderzoek worden.  Dit betekent dat de Leidse archeologie studenten de komende jaren een stage kunnen lopen in een nieuw gebied (na 30 jaar lang te zijn opgeleid in Oss) en het bied ze ook nieuwe onderwerpen voor scripties.

Binnen het onderzoeksproject is Harry coördinator en hij zal de laatste twee jaren van het onderzoek bezig zijn met het schrijven van een overzichtswerk.